Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 
Giới thiệu dịch vụ nộp thuế điện tử
Hiện nay, Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với đơn vị T-VAN Thái Sơn.
Chi tiết xem tại: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=121&news_id=1541

Theo đó, từ ngày 25/07/2015, Người nộp thuế có thể sử dụng dịch vụ của đơn vị T-VAN Thái Sơn để tham gia đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử. Để Nộp thuế điện tử bằng dịch vụ của T-VAN Thái Sơn, Người nộp thuế thực hiện như sau:

- Đối với các đơn vị đang sử dụng phần mềm ETAX của T-VAN Thái Sơn để khai thuế qua mạng, thực hiện cập nhật chương trình lên bản ngày 25/03/2015 và làm theo hướng dẫn trên phần mềm để thực hiện nộp thuế.

- Đối với các đơn vị chưa sử dụng phần mềm ETAX, vui lòng truy cập vào địa chỉ:
https://www.etax.net.vn/Default.aspx?chanel=phanmem để tải bộ cài và hướng dẫn sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm ETAX của T-VAN Thái Sơn để Nộp thuế điện tử xem và tải theo đường link:

http://etax.net.vn/Download/Help-NTDT.pdf


Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số