Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 
Quy trình đăng ký chữ ký số qua mạng
  • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
  • 01 Bản sao giấy phép kinh doanh
  • 01 Bản sao CMTDN hoặc hộ chiếu của giám đốc công ty (Chỉ cần photo và đóng dấu sao y bản chính của Doanh Nghiệp)
  • Ký đóng dấu hợp đồng sử dụng Chữ Ký Số (Download mẫu hợp đồng tại dây)
  • Điền các thông tin đăng ký, chọn gói dịc vụ trên form đăng ký
  • Sau khi nhận được thông tin đăng ký trên mạng, Thái Sơn sẽ có người gọi cho Doanh Nghiệp để tư vấn
  • Sau khi nhân được các văn bản trên, Thái Sơn sẽ Gửi CKS đến tận nơi cho Doanh Nghiệp. Nếu trường hợp Doanh Nghiệp cần gấp thì Doanh Nghiệp có thể gửi fax các văn bản trên cho Thái Sơn, Thái Sơn sẽ gửi chữ ký số cho Doanh Nghiệp sau đó nhận bản gốc sau
Thông tin về công ty
Tên doanh nghiệp  
Mã số thuế  
Thông tin người liên hệ
Người liên hệ
Điện thoại
Địa chỉ Email  
Địa chỉ
Gói dịch vụ
Chọn gói dịch vụ CKS
Số lượng CKS
Mua kèm theo Token?
Tổng tiền mua  VNĐ
Mã xác nhận
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số