Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 

1. Gói dịch vụ cho các doanh nghiệp đã có chữ ký số:

Gói dịch vụ

Nội dung

Thời gian sử dụng

Đơn giá VNĐ

Chính sách

Đăng ký

ETAX Basic 1

- Phần mềm khai thuế ETAX

01 Năm

1,000,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Basic 2

- Phần mềm khai thuế ETAX

02 Năm

1,800,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Basic 3

- Phần mềm khai thuế ETAX

03 Năm

2,600,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Pro 1

- Phần mềm khai thuế ETAX Pro

01 Năm

1,850,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Pro 2

- Phần mềm khai thuế ETAX Pro

02 Năm

2,970,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Pro 3

- Phần mềm khai thuế ETAX Pro

03 Năm

3,850,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Business
(Dùng cho đại lý khai thuế)

- Phần mềm khai thuế ETAX Pro
- Khai được cho 2 mã số thuế

01 Năm

1,500,000

Phí khai thêm 01 mã số thuế là 300,000 VNĐ /12 tháng

(Giá đã bao gồm 10 % VAT)

2. Gói dịch vụ cho các doanh nghiệp chưa có chữ ký số:

Gói dịch vụ

Nội dung

Thời gian sử dụng

Đơn giá VNĐ

Chính sách

Đăng ký

ETAX-CA
Starter

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

3 Tháng

Miễn phí

Gói dùng thử 3 tháng miễn phí

ETAX-CA
Basic 1

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

01 Năm

2,650,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số

ETAX-CA
Basic 2

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

02 Năm

4,320,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số

ETAX-CA
Basic 3

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

03 Năm

5,200,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số, miễn phí thiết bị USB Token

ETAX-CA
Pro 1

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

01 Năm

3,500,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số

ETAX-CA
Pro 2

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

02 Năm

5,500,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số

ETAX-CA
Pro3

- Phần mềm khai thuế ETAX
- Dịch vụ chữ ký số
- Thiết bị chữ ký số USB Token

03 Năm

6,600,000

Được gia hạn thêm 6 tháng sử dụng ETAX và chữ ký số, miễn phí thiết bị USB Token

(Giá đã bao gồm 10 % VAT)


3. Gói dịch vụ chữ ký số (Cho các doanh nghiệp chỉ đăng ký mua chữ ký số):

Gói dịch vụ

01 Năm

02 Năm

03 Năm

Chính sách

Thuê bao chữ ký số

999,000

1,798,000

2,498,000

Thêm 3 tháng sử dụng cho gói 1 năm và 2 năm,

thêm 6 tháng sử dụng cho gói 3 năm.

Thiết bị USB Token

500,000

500,000

Miễn phí

(Giá chữ ký số chưa bao gồm 10 % VAT)


Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : PKD Hà Nội 043 7545222, PKD TP.HCM 083 5470355
Hoặc vào website: www.tvan.com.vn để đăng ký trực tuyến
Download bảng báo giá: Tại đây
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số