Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 

1. Gói dịch vụ cho các doanh nghiệp đã có chữ ký số:

Gói dịch vụ

Nội dung

Thời gian sử dụng

Đơn giá VNĐ

Chính sách

Đăng ký

ETAX Basic 1

- Phần mềm khai thuế ETAX

01 Năm

1,000,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Basic 2

- Phần mềm khai thuế ETAX

02 Năm

1,800,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Basic 3

- Phần mềm khai thuế ETAX

03 Năm

2,450,000

Thêm 6 tháng sử dụng ETAX

ETAX Business
(Dùng cho đại lý khai thuế)

- Phần mềm khai thuế ETAX Pro
- Khai được cho 2 mã số thuế

01 Năm

1,500,000

Phí khai thêm 01 mã số thuế là 500,000 VNĐ /12 tháng

(Giá đã bao gồm 10 % VAT)

2. Báo giá CẤP MỚI dịch vụ CTS dành cho Doanh ngiệp:

Sản phẩm

Số tháng sử dụng

Đơn giá (VNĐ)

Thuế VAT (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

Dịch vụ

Token

Cộng

VID Stamp (1024 bit) CTS dành cho DN

12

1.160.000

500.000

1.660.000

166.000

1.826.000

24

1.990.000

500.000

2.490.000

249.000

2.739.000

36

2.830.000

Miễn phí

2.830.000

283.000

3.113.000

3. Báo giá GIA HẠN dịch vụ CTS dành cho Doanh ngiệp:

Sản phẩm

Số tháng sử dụng

Đơn giá dịch vụ (VNĐ)

Thuế VAT (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

VID Stamp (1024 bit) CTS dành cho DN

12

1.160.000

116.000

1.276.000

24

1.990.000

199.000

2.189.000

36

2.645.000

264.500

2.909.500

4. Báo giá CẤP MỚI dịch vụ CTS dành cho Cá nhân:

Sản phẩm

Số tháng sử dụng

Đơn giá (VNĐ)

Thuế VAT (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

Dịch vụ

Token

Cộng

VID Stamp (1024 bit) CTS dành cho cá nhân

12

490.000

500.000

990.000

99.000

1.089.000

24

890.000

500.000

1.390.000

139.000

1.529.000

36

1.800.000

Miễn phí

1.800.000

180.000

1.980.000

5. Báo giá GIA HẠN dịch vụ CTS dành cho Cá nhân:

Sản phẩm

Số tháng sử dụng

Đơn giá dịch vụ (VNĐ)

Thuế VAT (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

VID Stamp (1024 bit) CTS dành cho cá nhân

12

490.000

49.000

539.000

24

890.000

89.000

979.000

36

1.300.000

130.000

1.430.000


Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : PKD Hà Nội 024.37545222, PKD TP.HCM 028.35470355
Hoặc vào website: www.tvan.com.vn để đăng ký trực tuyến
Download bảng báo giá: Tại đây
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số