Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 
Quy trình đăng ký tài khoản
  • Doanh nghiệp nhập thông tin trên form đăng ký và chọn gói cước (Nếu doanh nghiệp đăng ký qua form giấy gửi cho Thái Sơn thì Thái Sơn sẽ tự nhập thông tin và cấp tài khoản cho doanh nghiệp và gửi thông tin về tài khoản qua email và điện thoại)
  • Thái sơn gửi tài khoản vào email và nhắn tin vào điện thoại cho DN
  • Doanh nghiệp tự kích hoạt tài khoản thông qua email nhận đươc
  • Thái Sơn làm hợp đồng ký, đóng dấu trươc và gửi kèm Hoá đơn cho DN
Thông tin về công ty
Tên doanh nghiệp  
Mã số thuế (Mã số thuế là tài khoản đăng nhập)  
Địa chỉ
Số điện thoại
Fax
Mật khẩu  
Nhập lại mật khẩu  
Người đại diện
Chức vụ
Tỉnh/Thành phố
Chi cục thuế quản lý
Thông tin người liên hệ
Người liên hệ
Điện thoại
Di động (Số di động dùng để nhận thông bao của hệ thống)
Địa chỉ Email  (Địa chỉ email để nhận thông tin và kích hoạt tài khoản)
Gói dịch vụ
Chọn gói dịch vụ
Thành tiền  VNĐ
Nhận kết quả giao dịch qua email
Mã xác nhận
(Ghi chú: Nhập mã xác nhận bên ô màu vàng)
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số