Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 
TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ BẢO TRÌ, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG


Để thực hiện công tác bảo trì và  kiểm tra năng lực hệ thống định kỳ, Tổng cục thuế sẽ tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h ngày 28/11/2014 đến 20h ngày 29/11/2014. Từ 20h ngày 29/11/2014 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.

Tổng cục thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Trân trọng cảm ơn./.Theo: http://nhantokhai.gdt.gov.vn
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số