Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 

Thực hiện nộp tờ khai thuế qua T-VAN

Để thực hiện nộp thuế qua T-VAN bằng chương trình ETAX, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản T-VAN .
Trên phần mềm ETAX bạn có thể tạo tài khoản bằng cách chọn vào chức năng "Tài khoản T-VAN". Sau đó click vào chữ "Đăng ký" để đăng ký tài khoản mới.

Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào phần thông tin về công ty, mã số thuế doanh nghiệp chính là tên tài khoản đăng nhập.

- Bước 2: Đăng ký chữ ký số.
Nếu doanh nghiệp chưa có chữ ký số có thể đăng ký mua chữ ký số, trên phần mềm ETAX chọn "Dịch vụ hỗ trợ", chọn chức năng "Đăng ký chữ ký số"  để đăng ký mua chữ ký số qua mạng, hoặc liên hệ trực tiếp qua các văn phòng của Công ty Thái sơn đê mua chữ ký số.

- Bước 3: Đăng ký hồ sơ nộp tờ khai thuế qua T-VAN .
Đăng ký hồ sơ nộp tờ khai thuế qua T-VAN bạn cần thực hiện đăng ký Đăng ký khai thuế qua dịch vụ T-VAN (01-DK_T-VAN)Đăng ký hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN (05-DK_T-VAN)   
Đăng ký khai thuế qua dịch vụ T-VAN: Đăng ký thông tin doanh nghiệp, thông tin chữ ký số và thông tin của nhà cung cấp T-VAN mà doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.
Đăng ký hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN: Doanh nghiệp đăng ký các hồ sơ khai thuế sẽ thực hiện nộp qua T-VAN với cơ quan thuế.
1. Đăng ký khai thuế qua dịch vụ T-VAN (01-DK_T-VAN)   
 Bạn vào mục "Hồ sơ đăng ký T-VAN" chọn mục "Đăng ký khai thuế qua dịch vụ T-VAN". Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào màn hình nhập sau đó chọn "Ghi" để ghi lại thông tin và nộp lên cơ quan thuế.
Lưu ý: Chức năng "Lấy thông tin chữ ký số", để thực hiện chức năng, doang nghiệp thực hiện cắm chữ ký số vào máy tính, chọn chức năng "Lấy thông tin chữ ký số", lựa chọn chữ ký số của mình chọn "OK" để đưa thông tin chữ ký số vào các ô dữ liệu tương ứng.


2. Đăng ký hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN (05-DK_T-VAN)
Bạn vào mục "Hồ sơ đăng ký T-VAN" chọn mục "Đăng ký hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN". Doanh nghiệp lựa chọn các hồ sơ khai thuế dùng để nộp qua T-VAN và nhập kỳ tính thuế bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế.
Lưu ý: Hồ sơ "Đăng ký hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN" có thể được lập nhiều lần, tùy vào nhu cầu nộp các hồ sơ khai thuế khác nhau lên T-VAN.


3. Nộp hồ sơ đăng ký
Để nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan thuế bạn chọn mục "Nộp tờ khai" trên menu chương trình. Trước khi nộp lên cơ quan thuế bạn phải tiến hành ký điện tử cho hồ sơ đăng ký


Sau đó bạn chọn nộp tờ khai lên cơ quan thuế và lấy kết quả từ cơ quan thuế bằng cách chọn "Lấy kết quả".

Đăng ký các hồ sơ khác lên cơ quan thuế, bạn làm tương tự như trên.

Sau khi đã tiến hành nộp các hồ sơ đăng ký lên cơ quan thuế. Bạn có thể tiến hành khai các tờ khai thuế để nộp lên cơ quan thuế qua T-VAN.
-Ví dụ: Khai tờ khai thuế 01-GTGT, doanh nghiệp tiến hành khai theo nghiệp vụ của cơ quan thuế đối với tờ khai này.

Sau khi kê khai xong doanh nghiệp nhấn nút "Ghi" để ghi lại dữ liệu tờ khai và tiến hành nộp lên cơ quan thuế thông qua mục nộp tờ khai trên phần mềm.

Trước khi nộp lên cơ quan thuế tờ khai cũng phải tiến hành ký điện tử trước khi nộp và chờ nhận phải phản hồi từ cơ quan thuế giống như bước lập hồ sơ đăng ký.

Các tờ khai thuế khác như TNDN, TNCN, Thuế môn bài, thuế tài nguyên... Doanh nghiệp tiến hành tương tự giống như tờ khai 01-GTGT

   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số